Ο σκοπός μας

Ο φορέας αποτελεί νομικό πρόσωπο και αναπτύσσει κοινωνικές-εθελοντικές δραστηριότητες με σκοπό την παροχή οικονομικής, υλικής, πνευματικής και ηθικής μέριμνας και φροντίδας για βρέφη, παιδιά εφήβους και νέους που είτε αναξιοπαθούν είτε είναι αντιμέτωποι με μια χρόνια ή σοβαρή ή απειλητική για την ζωή αρρώστια ή άλλες νοητικές ή κινητικές ασθένειες.

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις μας επίσης είναι η φροντίδα παιδιών που καταναλώνουν ώρες στα ηλεκτρονικά μέσα και κινδυνεύουν με εθισμό. Διοργανώνουμε λοιπόν δράσεις που τους δημιουργούν κίνητρο να αφήσουν την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές.

Πόροι

Το «Διάδρασις» δε λαμβάνει κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς πόρους οι οποίοι προκύπτουν από τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και από χορηγίες και δωρεές εταιρειών, ιδρυμάτων και ιδιωτών. 

Ο εθελοντισμός είναι κινητήριος μοχλός της Ένωσης συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών και την υλοποίηση των δράσεών της.

                                                                                                             Ο πρόεδρος

Σταύρος Θεοδωρακόπουλος

Log In or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;